College heeft voor Horn na meer dan een half jaar “gepruts” nog geen oplossing voor gemeenschapsaccommodatie De Postkoets.

In 2023 hebben wij en anderen het college gewezen op de problemen bij gemeenschapsaccommodatie De Postkoets in Horn. Uit de gemeenschap kwam zelfs een initiatief die de schouders onder het gemeenschapshuis wilde zetten en bestuurlijke verantwoordelijkheid wilde dragen. Begin van het jaar kregen wij uiteindelijk van de wethouder de toezegging dat zij voor de zomer 2024 de problemen opgelost zou hebben. Bij het huidige bestuur wisten wij af te dwingen dat zij zich zouden terugtrekken als er een nieuw bestuur zou zijn. Maandelijks hebben wij in de commissie sociaal gevraagd naar de stand van zaken en kregen wij te horen dat de wethouder nog steeds op koers lag om voor 1 juli as Horn weer een gemeenschapsaccommodatie die gedragen zou zijn door de gemeenschap. Zij vond het dan ook niet nodig om het huidige bestuur te houden aan afspraken om tijdig verantwoording af te leggen over de financiën. In de vergadering van de commissie sociaal van juni 2024 kwam de aap uit de mouw. De wethouder is opgestapt en er blijkt niets geregeld. Wethouder van Helden die deze portefeuille overneemt geeft aan dat het huidige bestuur aangeeft dat ze de stichting gaan liquideren als ze weg moeten! En dat houdt in dat de gemeenschapsaccommodatie in grote financiële problemen komt, en toont de diepe verdeeldheid in de gemeenschap Horn. Voor 1 juli 2024 gaf de wethouder aan heeft hij de problemen in Horn niet opgelost. Hij gaat weer praten, overleggen, onderzoeken enz. Het blijkt dat het college het afgelopen half jaar niets is opgeschoten in het oplossen van de problemen m.b.t. gemeenschapsaccommodatie De Postkoets in Horn, en daar is de gemeenschap Horn de dupe van. In de commissie bleek dat ook in andere dorpen het een en ander in beweging is rond gemeenschapsaccommodaties. Zo vraagt de groep vrijwilligers die ijvert voor een gemeenschapsruimte in Neeritter, dat ze met het meer dan een miljoen euro wat door de raad is toegezegd niet uitkomen. Ze hebben veel meer geld nodig te hebben… . De vraag is of met 1 miljoen euro de voormalige basisschool niet voldoende kunt verbouwen zodat deze als gemeenschapsaccommodatie kan functioneren voor Neeritter. Is het nodig om er 2 miljoen of zelfs 3 miljoen in te steken? Zijn er andere opties, bijvoorbeeld de voetbalaccommodatie of kerkgebouw? Er is mogelijk zelfs een commerciële ondernemer die de bereidheid heeft om te voorzien in een onderkomen voor de gemeenschap. Een vergelijkbare situatie kent de Heibloem. Ook daar wordt gesteld dat de huidige gemeenschapsaccommodatie De Klokkestoel niet meer adequaat is. Er is een investering van miljoenen nodig om de gemeenschapsaccommodatie te verplaatsen naar de ruimtes van de voetbal-/handboogaccommodatie. Een ruimte aan de rand van het dorp/de kern en gelegen tegen natuurgebied De Waterbloem. En ook hier zijn mogelijk andere opties beschikbaar. Want zo kan mogelijk ook de huidige De Klokkestoel verbouwd worden of kan met het aanpassen van het kerkgebouw een in de kern gelegen nieuwe accommodatie gerealiseerd worden. En krijgt dit gebouw daarmee een mooi, nieuwe bestemming en wordt het behouden voor de gemeenschap. Het met veel bombarie aangekondigde ‘nieuwe’ accommodatiebeleid blijkt problemen niet op te lossen, maar eerder te zorgen voor meer problemen…….en veel geld te kosten. Externe inhuur en onderzoeksbureaus varen er wel bij, maar de dorpen en de inwoners van Leudal draaien op voor kosten en blijven met hun problemen zitten.

 

Mart Janssen namens Ronduit Open.