Keuze om Okraïners in Heibloem te huisvesten was vooropgezet plan

Ronduit Open heeft zich de voorbije periode verdiept in het dossier ‘opvang Oekraïners Heibloem’. En wat blijkt? Het college lijkt al vanaf 2022 voornemens te zijn geweest om de Oekraïners te verhuizen van Landgoed Leudal naar Heibloem. Uit de vele stukken blijkt dat er al in 2022 duidelijk is gesproken over de huisvesting in Heibloem en daarbij is eigenlijk maar met één partij serieus gesproken. Of de huisvesting in Heibloem de beste optie is, kunnen wij lastig beoordelen. Wat wij er kwalijk aan vinden is dat het geheel gebeurt in een soort schimmigheid en daarmee volstrekt niet transparant. Te pas en te onpas worden stukken enkel (en onnodig) onder geheimhouding verstrekt. Er wordt beleid opgesteld waardoor eigenlijk alleen Heibloem overblijft als mogelijke locatie en naar de buitenwereld wordt het gepresenteerd als een open dialoog waar meerdere partijen in aanmerking zouden komen voor de opdracht. De inwoners van Heibloem voelden zich terecht overvallen. Het was een mededeling en daarmee was de kous af. Er is nog gevraagd om de dialoog opnieuw op te starten maar dat is door het college afgewezen. Helaas. Wij begrijpen heel goed dat de mensen in Heibloem bijzonder teleurgesteld zijn in het college over met name de communicatie, of beter gezegd, het ontbreken ervan. 

Wij als Ronduit Open zijn er nog niet klaar mee en zullen doorgaan met onderzoek tot we precies weten hoe het is gegaan in dit dossier.