In de raadsvergadering van 2 juli 2024 kwam de financiële steun voor de Mutsaertstichting (aanbieder van jeugdzorg) aan de orde. Ronduit Open vindt het steunen van deze belangrijke aanbieder van zorg en hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers, belangrijk. Maar…..wij vroegen in de vergadering ook aandacht voor fraude in de zorg. Een aantal van de problemen bij de Mutsaertstichting zijn een gevolg van zelfverrijking van bestuurders, onduidelijke declaraties en dergelijke en dus van zorgfraude! Bij een aantal fracties schoot deze constatering en deze feiten in het verkeerde keelgat. Men vond dit een ondergeschikt probleem, een klein probleem. En daar is Ronduit Open het niet mee eens. Gemeenschapsgeld in de zorg dient besteed te worden aan zorg en daar waar misbruik/oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van zorggeld, dan noemen wij dit fraude. En daarin staan wij niet alleen. Zie de recente artikelen in De Limburger, de uitzendingen van Nieuwsuur en de resultaten van journalisten van Follow The Money. Maar mogelijk ligt er aan de opmerkingen van o.a. D66 wel iets anders ten grondslag. Is het telkenmale negatief reageren op de inbreng van Ronduit Open, het doel van coalitiepartij D66? Als je jezelf niet kunt profileren met positieve en constructieve inbreng, dan zoek je je profileringsdrang mogelijk in het ‘afzeiken’ van anderen. Ronduit Open vindt dat een raadslid er zit om de belangen van Leudal en zijn inwoners te vertegenwoordigen. Voor ons betekent dat ook dat je er aandacht voor hebt dat zorggeld (gemeenschapsgeld)wordt gebruikt waar het voor bedoeld is, en dat is in dit geval, de zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Onrechtmatig gebruik van zorggeld is geen klein, ondergeschikt probleem, maar een onderwerp dat onze en ieder ander zijn aandacht dient te hebben en prioriteit om dit te voorkomen! Ronduit Open zal hier op blijven wijzen en daarmee op een goed gebruiken van de gemeenschapsgelden en ook als dat betekent dat wij daarmee de hoon van fracties in raad over ons krijgen.

Zorggeld is gemeenschapsgeld!

Mart Janssen, namens Ronduit Open