In de raad van 2 juli 2024 heeft Ronduit Open bij de bespreking van de kaderbrief haar zorgen over het financieel beleid van Leudal uitgesproken. Wethouder van financiën, de heer Van Helden (CDA) krijgt het maar niet voor elkaar om deugdelijke cijfers aan te leveren die een goed inzicht geven op de financiële positie van Leudal. In de begroting staan nog heel veel PM-posten opgenomen. PM- posten zijn als het ware losse eindjes. Vaak zijn er al plannen aan gekoppeld, zoals een nieuwe school, die heel veel geld kosten maar waar de wethouder nog geen prijskaartje aan wil hangen. We hebben de wethouder nu opgeroepen om duidelijk in beeld te brengen wat de échte financiële positie is van Leudal door de PM-posten te vervangen door echte bedragen. De wethouder heeft beterschap beloofd en zal bij de komende begroting de zaken beter op orde hebben.

Ronduit Open.