Standpunten en partijprogramma
Ronduit Open
Contact
Standpunten en partijprogramma
Ronduit Open
Contact
Standpunten en partijprogramma
Ronduit Open
Contact

De Standpunten en partijprogramma van Ronduit Open

Ronduit Open bedrijft politiek vanuit een aantal principes. Die vormen de basis voor de standpunten en besluiten in allerlei gremia.
Deze principes zijn:

IMG_1861
Deze principes zijn uitgeschreven in het partijprogramma van Ronduit Open en vormen de basis voor ons politiek handelen.