Standpunten en partijprogramma
Ronduit Open
Contact
Standpunten en partijprogramma
Ronduit Open
Contact
Standpunten en partijprogramma
Ronduit Open
Contact

De Standpunten en partijprogramma van Ronduit Open

Ronduit Open bedrijft politiek vanuit een aantal principes. Die vormen de basis voor de standpunten en besluiten in allerlei gremia.
Deze principes zijn:

  • Instandhouding leefbaarheid in alle kernen.
  • Openheid in de politiek is vanzelfsprekend, ook een open communicatie naar burgers en organisaties.
  • Opkomen voor wat kwetsbaar is (mens, natuur, cultuur).
  • Burgers helpen hun weg te zoeken in het woud van regels.
  • Integer handelen.
  • Ruimte bieden aan initiatieven vanuit kernen en verenigingen.
  • Voeren van een verantwoord doch sober financieel beleid.
  • Een open relatie tussen Raad en College.
  • Herkenbaar voor burgers en organisaties.
  • Vernieuwen mag en moet.
IMG_1861
Deze principes zijn uitgeschreven in het partijprogramma van Ronduit Open en vormen de basis voor ons politiek handelen.