Afwikkeling overstroming Maas

Portrait of a females of duck on the water river

De op 24 mei jl. ontvangen reactie is tekenend voor het optreden van het College rond de overstromingen. Het is een formele en afstandelijke opstelling die allerminst getuigt van invoelingsvermogen.

Basisschool Kelpen-Oler wordt overgenomen door Akkoord!

group of school kids raising hands in classroom

Basisschool St. Liduina uit Kelpen-Oler wordt door SPOLT overgedragen aan Akkoord!

Subsidies dorpsplatforms

On a meeting

Ronduit Open waardeert en steunt de dorpsplatforms voor het werk dat zij doen om hun kern leefbaar te houden en de vinger aan de pols houden voor wat betreft ontwikkelingen en gevolgen van gemeentelijk beleid.

Startersleningen opnieuw verruimd

Family Houses Abstract

De provincie heeft hiermee ingestemd en de maximale hoogte van de starterslening verhoogd, waardoor starters in Leudal makkelijker een betaalbare koopwoning kunnen vinden.

Werkgroep overstroming Maas

Portrait of a females of duck on the water river

Op initiatief van omwonenden heeft overleg plaatsgevonden tussen bewoners die door de overstroming van de Maas waren getroffen en enkele raadsleden.

Ronduit Open in oppositie

Ronduit Open wordt een oppositiepartij. Wij zullen onze rol oppakken vanuit de oppositie. Dat zal weer even wennen zijn, maar in het belang van Leudal blijven we ook vanuit die rol benoemen wat nodig is en het college kritisch volgen.

Basisschool Buggenum

group of school kids raising hands in classroom

Ronduit Open betreurt dat er geen stevigere positie door het College is ingenomen tegenover SPOLT met als gevolg dat SPOLT telkens weer voor verwarring kan zorgen.

Bestemmingsplan Sportpark ’t Maasveld

Ronduit Open houdt vast aan eerder genomen raadsbesluiten waarbij een krediet werd toegekend voor de reconstructie van Sportpark ’t Maasveld en de wielerbaan.

Ronduit Open staat voor u klaar!

Het stemrecht is een voorrecht. Laten we hopen dat wij dat voorrecht, die gewoonte, nooit meer hoeven te bevechten.

Langs de oevers van de Maas

Portrait of a females of duck on the water river

Met veel aandacht vanuit Ronduit Open voor de evaluatie van de overstroming, het gebrekkige onderhoud door Rijkswaterstaat en de schadevergoeding.