Minister om opheldering gevraagd vanwege het niet nakomen van beloftes van het college van Leudal

Woman doing paper work

College van Leudal komt toezegging niet na. Minister om opheldering gevraagd. Het college van Leudal had de raad toegezegd om geen Hoger Beroep in te stellen zonder de raad daarin te kennen. Deze toezegging is zonder voorafgaande toelichting genegeerd. Een doodzonde in de democratie. Ronduit Open heeft opheldering gevraagd bij de Minister.

Gemeentelijke belastingen

Business finance concept,Business people are analyzing the work and taking notes.

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering geprobeerd om de belastingverhogingsdrang van de coalitiepartijen te temperen.

Verruiming kwijtschelding gemeentelijke lasten

Time to pay bills

In de laatste raadsvergadering werd opnieuw door Ronduit Open aandacht gevraagd voor de problemen waarmee inwoners, mede-burgers geconfronteerd worden.

Incidentele subsidie aan De Postkoets te Horn voor doorstart

Ronduit Open heeft haar wensen en bedenkingen over de subsidie en lening voor een doorstart van De Postkoets kenbaar gemaakt.

Wegen en openbaar groen

Tote Libelle auf dem Gras

Ronduit Open vraagt om meer inlevingsvermogen bij problemen die burgers ervaren en vrije capaciteit voor een goede reactie op klachten en meldingen van burgers.

Delegatiebesluit

Woman doing paper work

Een amendement van Ronduit Open dat het College verplicht om nadrukkelijk vooraf aan te geven wat de consequenties zijn van beleidsnota’s is aangenomen.

Schenking €250 aan inwoners met smalle beurs

Euro coins

Ronduit Open is ontevreden over de regeling die is uitgewerkt voor de schenking van €250 voor inwoners met een smalle beurs.

Doorstroomhuis

Modern white front door with handle

Ronduit Open stelde het college vragen over de gang van zaken rondom de komst van een doorstroomhuis in Kelpen-Oler.

Huisvesting arbeidsmigranten op Landgoed Leudal

Het college gaat in hoger beroep in een handhavingszaak over de huisvesting van arbeidsmigranten bij Landgoed Leudal.

Armoede- en minimabeleid

Composition of cozy winter day on wooden windowsill

Het college is verzocht om particuliere huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum dit jaar, uiterlijk voor kerst, financieel eenmalig te ondersteunen met een bedrag van €250,-.