Keuze om Oekraïners in Heibloem te huisvesten was vooropgezet plan

Disappointed

Keuze om Okraïners in Heibloem te huisvesten was vooropgezet plan Ronduit Open heeft zich de voorbije periode verdiept in het dossier ‘opvang Oekraïners Heibloem’. En wat blijkt? Het college lijkt al vanaf 2022 voornemens te zijn geweest om de Oekraïners te verhuizen van Landgoed Leudal naar Heibloem. Uit de vele stukken blijkt dat er al […]

Ronduit Open roept wethouder op om beter op de financiën te letten

Euro

In de raad van 2 juli 2024 heeft Ronduit Open bij de bespreking van de kaderbrief haar zorgen over het financieel beleid van Leudal uitgesproken. Wethouder van financiën, de heer Van Helden (CDA) krijgt het maar niet voor elkaar om deugdelijke cijfers aan te leveren die een goed inzicht geven op de financiële positie van […]

Oproep aan college Leudal: ‘Heb aandacht voor een rechtmatig gebruik van zorggeld.’

Euro banknotes and metal handcuffs. Concept For Corruption or Fraud

In de raadsvergadering van 2 juli 2024 kwam de financiële steun voor de Mutsaertstichting (aanbieder van jeugdzorg) aan de orde. Ronduit Open vindt het steunen van deze belangrijke aanbieder van zorg en hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers, belangrijk. Maar…..wij vroegen in de vergadering ook aandacht voor fraude in de zorg. Een aantal van de […]

Onze nieuwsbrief is uit. Lees deze hier!

News news Ukraine war

Ronduit Open NIEUWSBRIEF Ronduit Open – Nieuwsbrief 2024 Ronduit Open NIEUWSBRIEF.

Gemeenschapsaccommodaties worden in Leudal niet serieus genomen

Failed again.

College heeft voor Horn na meer dan een half jaar “gepruts” nog geen oplossing voor gemeenschapsaccommodatie De Postkoets. In 2023 hebben wij en anderen het college gewezen op de problemen bij gemeenschapsaccommodatie De Postkoets in Horn. Uit de gemeenschap kwam zelfs een initiatief die de schouders onder het gemeenschapshuis wilde zetten en bestuurlijke verantwoordelijkheid wilde […]

Motie van afkeuring tegen wethouder Martens D66

Businessman asking for silence

Leugens wethouder Martens D66 worden door meerderheid van de raad van Leudal niet afgekeurd.

Motie 8o jaar bevrijding niet aangenomen

Freedom for our life

Onze motie 80 jaar bevrijding wordt niet aangenomen. Als Ronduit Open hebben wij een motie ingediend waarin wij het college de opdracht wilde geven om d.m.v. een subsidieregeling uit te dragen dat Leudal 80 jaar bevrijding en leven in vrede, vrijheid, democratie en tolerantie belangrijk vindt. Dus niet ‘klein’ houden en onderdeel laten zijn van […]

Algemene ledenvergadering Ronduit Open

Tijdens de algemene ledenvergadering van Ronduit Open werd stilgestaan bij het afscheid van Thieu Wagemans als raadslid.

Wethouder Martens van D66 zwaar in de fout in Leudal

Concept of corruption, bankruptcy court, bail, crime, bribery, fraud, Judge Gavel, soundboard and a

Tijdens de raadsvergadering in Leudal ging wethouder Martens van D66 meerdere keren in de fout. Hij loog over het bestaan van een document. Hij zou het niet kennen. Inmiddels is duidelijk dat hij het document wel degelijk kende.

Soms lijkt het of grote bedrijven meer mogen dan onze inwoners

Electricity pylons on blue sky background. Power and energy. Energy conservation

Mogen grote bedrijven meer dan de inwoners van Leudal? In Kelpen-Oler werkte het college mee met een snelle legalisatie van een illegaal bouwwerk.