Soms lijkt het of grote bedrijven meer mogen dan onze inwoners

Electricity pylons on blue sky background. Power and energy. Energy conservation

Mogen grote bedrijven meer dan de inwoners van Leudal? In Kelpen-Oler werkte het college mee met een snelle legalisatie van een illegaal bouwwerk.

Ronduit Open doet niet mee aan besluitvorming in beslotenheid

Young doing the gesture of silence

Ronduit Open vindt dat over een lening aan de Mutsaersstichting van € 429.000 in de openbaarheid moet worden gediscussieerd in de gemeenteraad en niet achter gesloten deuren

Geen woningbouw in voormalige huishoudschool Heythuysen

Senior couple with tablet at home

Het college van Leudal blokkeert de realisatie van seniorenwoningen aan de Graaf van Loonlaan te Heythuysen. Zij gaat plannen uitwerken om er een zorgboulevard te realiseren. Ronduit Open had veel liever gezien dat de door de omwonenden en de seniorenvereniging ontwikkelde plannen voor woningen waren uitgevoerd.

Ronduit Open wil meer veilige fietsenstallingen

covered bicycle parking in Europe

Ronduit Open wil meer en veilige fietsenstallingen. Er worden teveel fietsen gestolen en veilige fietsenstallingen kunnen bijdragen aan het verminderen van deze diefstallen.

Leudal gaat de strijd aan met Roermond om het hoogwater

The trees on the water during flooding

Leudal gaat Roermond er nog eens op wijzen dat hun plannen met de dijkverlaging geen negatief effect mogen hebben voor Leudal. Dat heeft Wethouder Wijers nog eens toegezegd in de commissie fysiek.

Evert Franzen nieuw raadslid voor Ronduit Open

Evert Franzen – Kelpen Oler maakt fractie weer compleet   In de raadsvergadering van 6 februari 2024 is Evert Franzen beëdigd als raadslid. Hij vult daarmee de plaats in die was vrijgekomen na het vertrek van Thieu Wagemans.

De blanco cheque voor het fietspad

Bicycle road sign, bike lane

Ronduit Open heeft in de raad kritiek geuit op het uitdelen van blanco cheques. Ronduit Open is voor de aanleg van het fietspad maar wel tegen redelijke kosten.

Speeltuinen Leudal

Two kids girl are playing on the swing in the outdoor playground.

Ronduit Open is kritisch over de uitvoering van het speelplekkenplan. Wethouder neemt 10 jaar de tijd om speelplekken in alle kernen te realiseren.

Ronduit Open kiest voor unilocatie St. Ursula

Happy schoolgirls learning together on a class at elementary school.

Ronduit Open kiest voor een unilocatie voor St. Ursula, maar wil mogelijkheid verbouwing opgenomen zien in de keuze.

Overlijden Els Wagemans

Burning candle on table in darkness, space for text. Funeral symbol

Overlijden Els Wagemans Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat Els Wagemans is overleden. Els was zeer betrokken bij de Leudalse samenleving en ook bij onze partij. Ook was zij de echtgenote van Thieu Wagemans. Wij wensen Thieu en de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.