Agenda
Ronduit Open
Contact
Agenda
Ronduit Open
Contact
Agenda
Ronduit Open
Contact

De agenda van Ronduit Open

Kijk voor alle informatie over de gemeenteraad, het college, de commissies en de rekenkamer op https://www.leudal.nl/bestuur en ga naar ibabs.nl, log in met onderstaande gegevens, en bekijk bij overzichten > vergaderkalender de komende vergaderingen inclusief bijbehorende stukken.

  • Site: Leudal
  • Emailadres: burger
  • Wachtwoord: burger

Data fractievergaderingen

De fractievergaderingen van Ronduit Open zijn doorgaans op de dinsdag om 19:30 uur op het gemeentehuis in de week voorafgaand aan de commissievergaderingen en de week voorafgaand aan de raadsvergadering. De fractievergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De bestuursingang van het gemeentehuis ligt nabij de rotonde onder de overkapping.

  • Dinsdag 8 september
  • Dinsdag 22 september
  • Dinsdag 20 oktober
  • Maandag 2 november (extra vergadering tbv begroting)
  • Dinsdag 24 november
  • Dinsdag 8 december