Ronduit Open wil meer en veilige fietsenstallingen

In de raad van 19 maart is het voorstel over mobiliteit besproken. Namens Ronduit Open voerde raadslid Peter Francot het woord.

In het plan is opgenomen dat in Leudal verkeersveiligheid altijd voorop staat. Daarnaast proberen we met dit plan inwoners te bewegen om vaker de fiets te pakken, met te voet te gaan of met het openbaar vervoer. Om dit extra kracht bij te zetten hebben wij als Ronduit Open een amendement ingediend om er voor te zorgen dat enkele zaken eerder opgepakt worden. Eerder dan voorgesteld door het college. Concreet hebben wij voorgesteld om sneller veilige fietsstallingen te realiseren. Zodat mensen veilig de fiets kunnen stallen. Ook willen we dat het verlichten voetgangersoversteekplaatsen sneller wordt opgepakt.

We zijn blij dat de hele raad met uitzondering van PAL met ons voorstel heeft ingestemd.

 

Ronduit Open

19 maart 2024