Algemene ledenvergadering Ronduit Open

 

Maandag 29 april vond in het gemeenschapshuis Aldenghoor in Haelen de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Er was een mooie opkomst en het bestuur presenteerde de financiële cijfers van 2023 en 2024. De penningmeester en de overige leden van het bestuur werden met applaus decharge verleend. Ook werd nog terecht stilgestaan bij het aantreden van het ‘nieuwe’ raadslid, Evert Franzen. Hij kreeg een welverdiende bos bloemen overhandigd door de voorzitter, Tiemen Brouwer. De fractievoorzitter, Stan Backus, blikte nog terug op het voorbije jaar en gaf een vooruitblik op 2024. Er is veel te doen maar de fractie heeft de energie om er met veel enthousiasme een mooi ‘politiek’ jaar van te maken, waarbij vanuit een oppositierol de belangen van Leudal en haar inwoners zal worden gediend.

Na de vergadering werd terecht stil gestaan bij het afscheid van Thieu Wagemans als raadslid van Ronduit Open. Tiemen Brouwer sprak mooie en vooral treffende woorden uit aan het adres van Thieu. Ook was er een verrassing namens de partij. Thieu kreeg een ingelijste foto van zijn ouderlijk huis in Neer als afscheidscadeau.