Algemene ledenvergadering Ronduit Open

Tijdens de algemene ledenvergadering van Ronduit Open werd stilgestaan bij het afscheid van Thieu Wagemans als raadslid.