Bestuur
Ronduit Open
Contact
Bestuur
Ronduit Open
Contact
Bestuur
Ronduit Open
Contact

De vereniging Ronduit Open heeft een bestuur met de volgende samenstelling:

Dhr.
René Strijbosch

Voorzitter

Dhr.
Jacques Beeren

Penningmeester & Ledenadministratie

Mevr.
Marianne Bultman

Lid

Dhr.
Maan Hermans

Lid