De blanco cheque voor het fietspad


Figuurlijk betekent de term blanco cheque: “Ik
zal jou steunen wat je ook doet en wat de consequenties ook zijn.”

En laat dat in de politiek nu juist de rol zijn die een raadslid NIET moet
innemen. Een raadslid dient het college te controleren. Daarom is hij of zij
raadslid. Het uitgeven van blanco cheques is dus in strijd met de taak die je
namens de kiezers hebt gekregen en waar je de eed voor hebt afgelegd. Dat betekent
in de praktijk dat je voordat je het college geld geeft om plannen te realiseren
je jezelf afvraagt of het een goed plan is, maar ook dat je je afvraagt of het
bijvoorbeeld niet te duur is, of dat er alternatieven zijn?

In de voorbije raadsvergadering had het college een voorstel
ingebracht voor de realisatie van een vrijliggend fietspad naast de Leudalweg (Roggel-Neer).
Een prima initiatief dat al vaker door Ronduit Open is ingebracht om te
realiseren.

Echter in het voorstel was geen onderbouwing opgenomen van de
kosten. Het totaal was wel bekend: 4.5 miljoen EURO. Ter vergelijking. Daar zou
ook een sporthal van gebouwd kunnen worden. Maar zoals gezegd: alleen het
totaal bedrag was bekend. Onder geheimhouding kon de onderbouwing van deze 4.5
miljoen worden ingezien. Maar in de raadsvergadering bleek dat er buiten Ronduit
Open niemand naar de onderbouwing had gekeken. En dat terwijl de laatste aanleg
van een soortgelijk fietspad slechts 1.2 miljoen euro had gekost. Er was geen raadslid
die zich afvroeg waarom dit nu bijna vier keer! duurder moest zijn. Toen
Ronduit Open dat in de raad aankaartte was de veelzeggende reactie van D66
voorman, de heer Raemakers, dat hem dat totaal niet interesseerde. Het fietspad
stond in het verkiezingsprogramma en moest daardoor uitgevoerd worden, ongeacht
de kosten. Al zou het 10 miljoen kosten, leek hij te zeggen. We zagen een
dergelijk ‘omgekeerd graaigedrag van D66’ ook al bij de inzameling van het PMD,
bij de realisatie van de school in Buggenum en ook weer bij de nieuwbouw van
St. Ursula. Inmiddels zijn er miljoenen uitgegeven die we dus niet nog een keer
uit kunnen geven en dat alleen omdat D66 en in hun kielzog (daar ‘blind’ achteraan
hobbelend Samen Verder, CDA en PAL) weigert haar taak als raadslid naar behoren
uit te voeren. Ronduit Open heeft in de vorige coalitie telkens, en zeer nadrukkelijk
bij besluiten gekeken naar de financiële consequenties. Maar dat is aan de
huidige coalitie niet besteed. De OZB mag ongelimiteerd stijgen en uitgaven
hoeven niet gecontroleerd te worden.