Lid worden

Ronduit Open is een politieke beweging die al bijna 40 jaar actief is in de gemeentelijke politiek. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken is Ronduit Open continu op zoek naar nieuwe leden die een rol willen spelen in het bestuur, de gemeenteraad, een commissie en misschien ook een wethouderschap ambiëren. Ronduit Open streeft ernaar om het ledenbestand een afspiegeling van de bevolking te laten zijn. Dus een balans van mannen en vrouwen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, mensen met verschillende opleidingsniveaus, mensen werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, generalisten en specialisten, denkers en doeners. Momenteel heeft Ronduit Open ongeveer 70 leden.

Ronduit Open heeft een fractie waarin raadsleden en commissieleden overleggen over allerlei lopende onderwerpen. Zo worden de commissie- en raadsvergaderingen voorbereid, standpunten bepaalt, worden sprekers uitgenodigd en kunnen burgers en organisaties een onderwerp aankaarten. Een fractieberaad is openbaar en voor eenieder toegankelijk. De fractievoorzitter leidt het fractieberaad. Veelal zijn de wethouders van Ronduit Open aanwezig. Het fractieberaad volgt het ritme van de commissie- en raadsvergaderingen. Zo is er een week voorafgaand aan de commissievergaderingen een fractieberaad en een week voorafgaand aan de raadsvergadering ook een fractieberaad. Sta jij midden in de samenleving en voel je je sterk betrokken bij ontwikkelingen die te maken krijgen met de gemeentepolitiek? Wil jij graag vrijuit kunnen spreken en meebeslissen in het belang van onze gemeente en haar inwoners? Bij Ronduit Open kun je altijd vrijblijvend aansluiten bij onze fractievergaderingen en maken we je graag wegwijs in politiek Leudal. Jong en oud, ervaren en onervaren, je bent bij ons altijd welkom!

Geïnteresseerd? Neem dan persoonlijk contact op met ons bestuur, wethouders of een van onze raads- en commissieleden of stuur ons een bericht via de website, Facebook of Instagram. De contributie is vastgesteld op minimaal € 5,00 per jaar. U bent vrij om meer bij te dragen. De gehele opbrengst van contributies, bijdragen van raadsleden en giften worden gebruikt voor de communicatie met burgers. Voor het geval u de activiteiten van Ronduit Open wilt steunen, gelieve dan uw bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer NL66 RABO 012 22 24 396 Rabobank Maas en Leudal ten name van Ronduit Open.