Nieuws
Contact
Nieuws
Contact
Nieuws
Contact

Nieuwsberichten

Virus background illustration

Horeca tijdens coronaperiode

Vandaag heeft het college laten weten dat er met de wijsheid van nu, ondanks de voorbereidende gesprekken met KHN afdeling Leudal, meer en beter gecommuniceerd had moeten worden.

Lees meer »
Businessmen selling the house pointing at signing of sale contract.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Er zijn vier pilots gekozen om dit initiatief uit te werken, namelijk Bruggerhof in Hunsel, het Rabobank-gebouw in Heythuysen en de voormalige gemeentehuizen in Hunsel en Haelen.

Lees meer »
Blue emergency vehicle lighting

Beleidsplan politie Limburg

Het beleidsplan moet een versterking geven aan het lokale veiligheidsplan van Leudal.
Ronduit Open vindt het spijtig dat de prioritering bij de politie niet hetzelfde is dan dat de inwoners dit beleven.

Lees meer »
Soccer green field artificial grass with white lines

Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid biedt een visie over de gewenste omvang en spreiding van alle maatschappelijke voorzieningen en een samenhangende visie op het algehele aanbod van sport- en maatschappelijke voorzieningen.

Lees meer »
Farmer checking cucumber in a greenhouse

Huisvesting arbeidsmigranten

Om de te verwachte problematiek van tijdelijke internationale arbeidskrachten op te lossen is het van belang dat er helder beleid wordt geformuleerd zonder allerlei afwijkingen en uitzonderingen.

Lees meer »
Old red tractors

Van rechtswege verleende vergunningen

Ronduit Open heeft vernomen dat onlangs opnieuw een aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat de gemeente heeft verzuimd tijdig een besluit over de aanvraag te nemen. Dat is extra pijnlijk omdat het in beide gevallen politiek gevoelige zaken betreft.

Lees meer »
Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Ronduit Open heeft van meet af aan het belang benadrukt dat alle betrokkenen bij een ingrijpend besluit inspraak moeten kunnen hebben. Het was fout dat ouders slechts indirect in het proces zijn betrokken en verder aan de zijlijn stonden.

Lees meer »
Young people putting their hands together.

Tekorten jeugdhulp

De tekorten in het Sociaal Domein zijn inmiddels ontzettend hoogopgelopen. Onder andere de VNG is daarover met het Rijk in gesprek.

Lees meer »