Kunst en cultuurbeleid

In de gemeenteraad lag ter besluitvorming de keuze tussen scenario 1 en 2 voor een nieuw kunst en cultuurbeleid. Scenario 1, lef, ambitie en vernieuwing, waarbij gehoor wordt gegeven aan de wens van betrokkenen in de kunst en cultuursector in Leudal, of scenario 2, het behouden van tradities. De vraag is nu in hoeverre we een keuze hebben en of we deze nu ook kunnen maken.

Is er wel een keuze? De strekking van het raadsvoorstel lezende moet en zal het toch wel scenario 1 worden. Hebben raadsleden die voor scenario 2 kiezen volgens dit college dan geen lef, ambitie en vernieuwende denkwijze? Zouden er dan geen enkele bestaande structuren zijn die net zo goed kunnen blijven bestaan? En kunnen we nu wel een keuze maken? Als we nu voor scenario 1 kiezen zoals het college voorstelt komen er een hoop vragen op over:

  • De individuele subsidie van de jeugd die de gemeente op zich wil pakken;
  • Muziekonderwijs dat gevolgd moet worden bij erkende docenten of docenten met aantoonbare ervaring;
  • Het schrappen van het basisbedrag en de subsidiëring per jeugdlid en deze vervangen door een systeem waarbij de gemeente het bestaansrecht en de waarde voor de gemeenschap van elke verenigingsactiviteit gaat belonen.

 

De ideeën zijn misschien wel prima, maar of de uitwerking ook daadwerkelijk een verbetering zal zijn ten opzichte van de huidige praktijk is mij nog een raadsel. Moet alles kost wat kost passen binnen scenario 1? Zijn bestaande structuren die nu goed werken uitgesloten? Worden deze hoe dan ook omgevormd zodat ze passen in scenario 1?

Er moest gekozen worden tussen zwart en wit, tussen recht zo die gaat en een 180 graden koerswijziging. Wij hebben hier moeite mee. Als we kiezen voor het zwarte scenario 1 en hier uiteindelijk bij de uitwerking enkele voorstellen worden meegenomen die passen binnen het witte scenario 2, ontstaat er uiteindelijk een mooi, iets vergrijsd eindresultaat, zo verwachten wij. Als inzet vasthouden aan scenario 1 heeft onze instemming, maar wij vragen het college wel om een open houding ten opzichte van de voorstellen en ideeën uit de sector en vanuit de politiek, ook als deze niet helemaal binnen scenario 1 passen.

Met deze kanttekeningen heeft Ronduit Open ingestemd met de uitwerking van scenario 1.