Liduinahof Kelpen-Oler

Er is aardig wat water door het kanaal gestroomd maar eindelijk gaan de werkzaamheden van start op het Liduinahof te Kelpen-Oler. Ronduit Open is hier uiteraard zeer tevreden over. 

Echter, we zijn er nog lang niet. Zoals aangegeven door de coalitie- en oppositie partijen is er grote vraag naar betaalbare woningen in Leudal. Laten we dit project als een goede start zien voor de toekomst en elke vorm van betaalbare woningbouw voor starters, senioren stimuleren. Ook zien wij graag dat de, reeds uitgegeven, contigenten geen belemmering vormen voor woningbouwplannen. Door het bouwen van betaalbare, sociale huurwoningen op diverse plaatsen in de kleinere kernen kunnen we de leegloop van de jeugdige in de gemeente een halt toeroepen. Jeugd in de kernen heeft immers een positieve invloed op het verenigingsleven en de nog aanwezige scholen. We investeren in de toekomst door faciliteiten aan te leggen die juist door de jeugd gebruikt moeten worden. Als deze jeugd verdwijnt uit de kleinere kernen zal er voor diverse faciliteiten geen bestaansrecht meer zijn. Kortom, we zijn op de goede weg maar de stip op de horizon is nog ver weg.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin