Ronduit Open kiest voor openheid en transparantie

Ronduit Open neem geen deel aan niet-openbare raadsvergadering

 

Ronduit Open vindt dat over een lening aan de Mutsaersstichting van € 429.000 in de openbaarheid moet worden gediscussieerd in de gemeenteraad en niet achter gesloten deuren. Op dinsdag 26 maart 2024 stond een extra raadsvergadering gepland. Het college had een voorstel ingebracht waarin de raad werd gevraagd om een groot geldbedrag te lenen aan de Mutsaersstichting. Aan deze lening zitten grote risico’s. Zo lezen wij in het raadsvoorstel. In het voorstel staat ook dat de Mutsaersstichting de volgende maatregelen wil nemen om de financiële problemen op te lossen: Hogere tarieven, de productiviteit van de medewerkers wordt verhoogd, het ziekteverzuim wordt teruggedrongen en er wordt minder uitgegeven aan inhuur en er wordt bespaard op overhead. Wij vinden dat, dat wat in het openbare raadsvoorstel staat in een OPENBARE bijeenkomst moet worden besproken en dat de beraadslaging hierover ook in de openbaarheid moet plaatsvinden zodat IEDEREEN, OPEN en TRANSPARANT kennis kan nemen van de AFWEGINGEN die leiden tot het besluit: Het al dan niet verstrekken van de lening.

Nadat een deel van de raad de voorzitter had verzocht om de vergadering verder in beslotenheid voort te zetten hebben wij als RONDUIT OPEN de vergadering verlaten. De redenen staan hiervoor beschreven. Wij blijven streven naar een OPEN en TRANSPARANTE besluitvorming, Wij zien een verdergaande tendens waarbij steeds vaker wordt bestuurd achter gesloten deuren[1] en dat er veelvuldig stukken alleen nog onder geheimhouding worden verstrekt. Soms zal dat nodig zijn maar wij vinden dat in Leudal te vaak en onnodig de inwoners, onze burgers, geen kennis meer kunnen nemen van belangrijke besluiten. Heel lang geleden is Ronduit Open opgericht omdat er veel te weinig openheid was. Na zoveel jaren blijkt dat dat nog steeds hard nodig is.

Fractie Ronduit Open.

 

 [1] https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/minister-meer-duidelijkheid-over-commissiestelsel