Leudal verschijnt niet bij de rechtbank

Legal law

Een dergelijke afwezigheid is kwalijk omdat Leudal wel wijst op overtredingen maar zelf de zaak intern niet op orde heeft.

Beleidskader duurzame energie

Solar panel on blue sky background

Ronduit Open vindt de energieopgave van groot belang, maar we moeten ook realistisch zijn.