Beleidskader duurzame energie

Solar panel on blue sky background

Ronduit Open vindt de energieopgave van groot belang, maar we moeten ook realistisch zijn.