Wethouder Martens van D66 zwaar in de fout in Leudal

Concept of corruption, bankruptcy court, bail, crime, bribery, fraud, Judge Gavel, soundboard and a

Tijdens de raadsvergadering in Leudal ging wethouder Martens van D66 meerdere keren in de fout. Hij loog over het bestaan van een document. Hij zou het niet kennen. Inmiddels is duidelijk dat hij het document wel degelijk kende.

Soms lijkt het of grote bedrijven meer mogen dan onze inwoners

Electricity pylons on blue sky background. Power and energy. Energy conservation

Mogen grote bedrijven meer dan de inwoners van Leudal? In Kelpen-Oler werkte het college mee met een snelle legalisatie van een illegaal bouwwerk.

Ronduit Open doet niet mee aan besluitvorming in beslotenheid

Young doing the gesture of silence

Ronduit Open vindt dat over een lening aan de Mutsaersstichting van € 429.000 in de openbaarheid moet worden gediscussieerd in de gemeenteraad en niet achter gesloten deuren

Geen woningbouw in voormalige huishoudschool Heythuysen

Senior couple with tablet at home

Het college van Leudal blokkeert de realisatie van seniorenwoningen aan de Graaf van Loonlaan te Heythuysen. Zij gaat plannen uitwerken om er een zorgboulevard te realiseren. Ronduit Open had veel liever gezien dat de door de omwonenden en de seniorenvereniging ontwikkelde plannen voor woningen waren uitgevoerd.

Ronduit Open wil meer veilige fietsenstallingen

covered bicycle parking in Europe

Ronduit Open wil meer en veilige fietsenstallingen. Er worden teveel fietsen gestolen en veilige fietsenstallingen kunnen bijdragen aan het verminderen van deze diefstallen.

Leudal gaat de strijd aan met Roermond om het hoogwater

The trees on the water during flooding

Leudal gaat Roermond er nog eens op wijzen dat hun plannen met de dijkverlaging geen negatief effect mogen hebben voor Leudal. Dat heeft Wethouder Wijers nog eens toegezegd in de commissie fysiek.

Petitie PMD containers

Laptop, woman and hands typing in home office, writing email or online research. Planning, freelanc

petitie om PMD containers langer te laten staan in Leudal

Zorgen om inzameling PMD afval per 1 januari 2024

Ronduit Open en D66 spreken zorgen uit over informatie over inzamelen PMD in Leudal

Afval in Leudal

plastic bag trash waste environment garbage pollution

Afval in Leudal Meer dan 1700 steunbetuigingen kreeg de petitie die opriep om het PMD-afval niet huis-aan-huis te gaan inzamelen. Eerder gaven de inwoners van Leudal al aan dat ze heel tevreden zijn over de wijze van afvalinzameling van het PMD. “Het is fijn dat volle zakken direct weggebracht kunnen worden en niet in huis […]

Achterstallig onderhoud

Football or handball goal with red and white goalpost

Leudal stelt helaas het noodzakelijke onderhoud voor verenigingen uit en houdt zo een miljoen euro in kas.