Onvoldoende steun minima Leudal

Portrait of senior woman

College van Leudal heeft te weinig oog voor de minima in Leudal door te laat en te weinig steun te leveren.

Nieuwsbrief Ronduit Open 2023 – 1​

Young male florist working in flower shop

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken op een rijtje. Op onze website kunt u altijd alle berichten lezen.

Minister om opheldering gevraagd vanwege het niet nakomen van beloftes van het college van Leudal

Woman doing paper work

Het college van Leudal had de raad toegezegd om geen Hoger Beroep in te stellen zonder de raad daarin te kennen.

Huisvesting arbeidsmigranten op Landgoed Leudal

Het college gaat in hoger beroep in een handhavingszaak over de huisvesting van arbeidsmigranten bij Landgoed Leudal.

Leudal verschijnt niet bij de rechtbank

Legal law

Een dergelijke afwezigheid is kwalijk omdat Leudal wel wijst op overtredingen maar zelf de zaak intern niet op orde heeft.

Beleidskader duurzame energie

Solar panel on blue sky background

Ronduit Open vindt de energieopgave van groot belang, maar we moeten ook realistisch zijn.