Wethouder Martens D66 zwaar in de fout in Leudal

 

Dinsdag 25 april jl. stond de extra bijdrage van €2 mln. op de raadsagenda. Tijdens de behandeling in de raad ging Martens meerdere keren in de fout. Dat begon doordat hij een overeenkomst die hij afsloot met het Maasveld niet eerst in de raad had gebracht. Daarna liet zijn geheugen hem in de steek en hield hij bij hoog en laag vol dat hij een essentieel document nog nooit had gezien. Een dag later bleek dat gelogen. Hij was niet alleen op de hoogte van het document, hij had het ook nog eens in zijn bezit. Toen hij in de raad hierover bevraagd werd schoof hij ook nog het ‘niet hebben’ van het document in de schoenen van een oud collega-wethouder. Deze zou hem het document nooit overhandigd hebben. En ook dat was gelogen.

Hoe kon de wethouder zó in de fout gaan?

Het college stelde 23 april de raad voor een bedrag van €2 mln. extra uit te trekken voor het Maasveld. Hoewel wij als Ronduit Open altijd voor realisatie van het Maasveld zijn geweest hebben we in het verleden duidelijke gezegd dat dit maximaal €3.1 mln. mocht kosten (inclusief wielerbaan én met een sluitende exploitatie). Het besluit dat de raad nu heeft genomen is volledig in strijd met het door de raad zelf vastgestelde accommodatiebeleid. Hoewel Martens het zelf heeft voorgesteld, waarschuwde hij de raad op voorhand al voor precedentwerking. Maar dat mag wethouder Wijers straks oplossen. De rekening van het genomen besluit komt in ieder geval bij alle inwoners van Leudal te liggen.

Voorafgaand aan dit raadsvoorstel sloot Martens vorig jaar een overeenkomst met het Maasveld die hij eerst aan de raad had moeten voorleggen. Hij liet dit na en handelde daarmee in strijd met een eerder raadsbesluit. Ook handelde hij in strijd met een eerder raadsbesluit waarin stond dat het Maasveld gerealiseerd kon worden conform variant twee-plus. In de raad van 23 april wist Martens blijkbaar niet meer wat de raad had besloten.

Wat heeft de raad dan besloten wat Martens niet duidelijk was?

Letterlijke tekst besluit raad 12 december 2017: ‘De raad besluit wel door te gaan met het burgerinitiatief Park Leudal-Oost volgens scenario twee-plus met uitzondering van een volwaardige sporthal.’

Na een korte schorsing en een indringend advies van enkele ambtenaren moest de wethouder bekennen dat de raad dat misschien wel had besloten maar toen was hij ineens de inhoud van scenario twee-plus vergeten. De burgemeester bevestigde dat de raad dat inderdaad had besloten en corrigeerde daarmee terecht haar eigen wethouder. Martens gooide het ineens over een andere boeg en zei het betreffende document nooit gezien te hebben. En dan maakt hij het helemaal bont. Hij voegt daar ook nog aan toe dat hij geen kennis heeft kunnen nemen van dat document (scenario twee-plus) omdat zijn voorganger zou zijn vergeten dat stuk bij de overdracht aan hem te geven. Samengevat. De raad neemt een besluit. Zie hiervoor. Daar wordt verwezen naar ‘scenario twee-plus’ en wethouder Martens zegt dat hij niet weet wat dat scenario inhoudt. En de schuld daarvoor legt hij bij zijn voorganger. Die heeft hem dat namelijk nooit gegeven.

Wat blijkt echter? In een mail die wethouder Martens aan de raad heeft gestuurd blijkt dat hij wel degelijk kennis had van scenario twee-plus. In die mail verwijst hij niet alleen naar het stuk. Hij voegt het ook nog toe als bijlage. Dus dat hij de bijlage niet kende was duidelijk gelogen.

Wij vinden het volstrekt onacceptabel en een wethouder onwaardig dat hij eerst bij hoog en laag beweert een openbaar document niet te kennen. Geheel tegen het besluit van de raad z’n eigen weg bewandelt. En als hij daarmee geconfronteerd wordt, nog steeds blijft volhouden niet te beschikken over die informatie en dat hij ook nog eens de schuld daarvan bij zijn voorganger legt. En dat terwijl hij al jarenlang op de hoogte was van die informatie.

En dan nog iets over het vermeende niet overdragen van het dossier. Op 12 juni 2018 werd in de collegevergadering de nieuwe portefeuilleverdeling van het college vastgesteld. Dat was twee weken na de installatie in de raad van het nieuwe college. Op 12 juli 2018 (1 maand later) verstuurt Martens de betreffende brief (waar hij scenario twee-plus bijvoegt als bijlage) naar de raad. Dus nog geen vier weken nadat hij het Maasveld in portefeuille kreeg had hij die brief al in zijn ‘overdrachtsdossier’. Het is buitengewoon kwalijk dat een wethouder zich tot dit soort gedrag/ uitlatingen verlaagt.

Wij hebben ook het college en de raad van dit handelen op de hoogte gesteld. Helaas hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen van het college.

Fractie Ronduit Open

24 april 2024