Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Ronduit Open is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van krediet voor de voorbereidingen om te komen tot de nieuwe fusieschool in Ittervoort voor de kernen Haler, Hunsel, Neeritter en Ittervoort.

Wij vinden het van groot belang dat er straks in het definitieve raadsbesluit voor de realisering van de nieuwe school duidelijkheid gegeven moet worden op de volgende zaken:

  • Wat is de relatie straks tussen de bouwheer (SPOLT) en de gemeente?;
  • De realisatie van de school dient conform alle geldende normen te zijn voor wat betreft oppervlak, bouwbesluiten, etc.;
  • De bouw dient op basis van realistische prognoses voor wat betreft de leerlingenaantallen te gebeuren;
  • Er dient een goede onderbouwing te komen als er gekozen wordt voor een sportzaal in plaats van een gymzaal, een en ander in combinatie met het accommodatiebeleid;
  • Het modulair bouwen geeft flexibiliteit, maar wie bepaald straks uitbreiding of afschaling van het bestaande gebouw?;
  • Natuurlijk dient de verkeersveiligheid in het betreffende gebied goed te zijn en gewaarborgd.

 

Dit alles zal uiteindelijk moeten leiden tot een hard en definitief raadsvoorstel, waarin bijkomende kosten altijd door de gemeenteraad dienen te worden goedgekeurd. Verder wensen wij alle betrokkenen veel succes bij de realisering van de nieuwe fusieschool.