Fusieschool Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Ronduit Open heeft ingestemd met de bouw van de nieuwe fusieschool op de locatie Heijerveld te Ittervoort.

Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Ronduit Open heeft van meet af aan het belang benadrukt dat alle betrokkenen bij een ingrijpend besluit inspraak moeten kunnen hebben. Het was fout dat ouders slechts indirect in het proces zijn betrokken en verder aan de zijlijn stonden.