Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Ronduit Open heeft van meet af aan het belang benadrukt dat alle betrokkenen bij een ingrijpend besluit inspraak moeten kunnen hebben. Het was fout dat ouders slechts indirect in het proces zijn betrokken en verder aan de zijlijn stonden. Die fout is hersteld door het recente draagvlakonderzoek onder de ouders.

Naast het algemene beginsel binnen Ronduit Open dat er geen besluiten moeten worden genomen over de hoofden heen was er in dit geval nog een extra reden om ouders erbij te betrekken, namelijk dat ouders beslissen naar welke school hun kinderen gaan. Dat geldt natuurlijk extra omdat er nu reeds kinderen uit met name Ittervoort en Neeritter naar scholen elders gaan. Onze vrees was dat dit effect nog groter zou worden wanneer Hunsel als vestigingsplaats was gekozen. Het recente onderzoek bevestigt die vrees. Het is niet gewenst dat we een school bouwen die deels leeg staat. Met de ervaringen in Heythuysen hebben we leergeld betaald. Daar staan meerdere lokalen leeg omdat er onvoldoende kinderen zijn.

We hadden om al die redenen van meet af aan de voorkeur voor Ittervoort als vestigingsplaats. Dat had wat ons betreft de Begoniastraat kunnen zijn. Echter, we hebben ook alle begrip voor het belang dat de locatie een breder draagvlak krijgt, zowel onder ouders als binnen de gemeenteraad. Ronduit Open vindt het daarom verstandig om op korte termijn de mogelijkheden voor een locatie aan de rand van Ittervoort te zoeken. We zien de uitkomsten met grote belangstelling tegemoet en hopen dat vervolgens voortvarend aan de realisatie kan worden gewerkt.