Basisschool Kelpen-Oler wordt overgenomen door Akkoord!

group of school kids raising hands in classroom

Basisschool St. Liduina uit Kelpen-Oler wordt door SPOLT overgedragen aan Akkoord!

Basisschool Buggenum

group of school kids raising hands in classroom

Ronduit Open betreurt dat er geen stevigere positie door het College is ingenomen tegenover SPOLT met als gevolg dat SPOLT telkens weer voor verwarring kan zorgen.

Basisschool Kelpen-Oler blijft behouden

Schoolbestuur Akkoord! neemt de basisschool in Kelpen-Oler over, en daar is Ronduit Open ontzettend blij mee! Na vele maanden van frustratie en onzekerheid is dit heel goed nieuws.

Behoud basisscholen Buggenum en Kelpen-Oler

group of school kids raising hands in classroom

De gemeenteraad staat positief tegenover een andere vorm van basisonderwijs naast het bestaande aanbod.

Voortgang overnamen basisscholen

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Basisschool Heibloem is overgenomen. De basisscholen in Kelpen-Oler en Buggenum nog niet.

Handelswijze SPOLT sluiting basisscholen

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering de handelswijze van de aanbieder van het basisonderwijs in Leudal, SPOLT, sterk afgekeurd.

Opheffing basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Een eventuele sluiting van deze basisscholen heeft een grote impact.

Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Ronduit Open heeft van meet af aan het belang benadrukt dat alle betrokkenen bij een ingrijpend besluit inspraak moeten kunnen hebben. Het was fout dat ouders slechts indirect in het proces zijn betrokken en verder aan de zijlijn stonden.