Basisschool Kelpen-Oler wordt overgenomen door Akkoord!

Basisschool St. Liduina uit Kelpen-Oler wordt door SPOLT overgedragen aan Akkoord! Vandaag hebben de beide schoolbesturen een belangrijke stap gezet in de overdracht van de school. Zij streven ernaar om uiterlijk 1 oktober 2022 alle formaliteiten te hebben afgewikkeld. Dit betekent dat de aangekondigde sluiting van de school van de baan is en dat de kinderen van Kelpen-Oler na de zomervakantie, op 5 september, onderwijs kunnen blijven volgen op St. Liduina.

De bestuurders van SPOLT en Akkoord! zijn in goed onderling overleg tot de overname van basisschool St. Liduina gekomen. Akkoord! heeft aangegeven voldoende perspectief te zien om de school open te houden. Medewerkers, medezeggenschapsraad en ouders van St. Liduina zijn hierover vandaag geïnformeerd.