Basisschool Kelpen-Oler blijft behouden

Schoolbestuur Akkoord! neemt de basisschool in Kelpen-Oler over, en daar is Ronduit Open ontzettend blij mee! Na vele maanden van frustratie en onzekerheid is dit heel goed nieuws, mede ook dankzij het werk van een raadsbrede werkgroep waaraan namens Ronduit Open Evert Franzen deel nam.

Met dit besluit lijkt de toekomst van de basisschool veilig gesteld. Als Spolt daarnaast de basisschool in Buggenum sluit is Akkoord! voornemens om ook deze basisschool over te nemen. De gemeente Leudal is verheugd met de bereidheid van Akkoord! om basisschool St. Liduina in Kelpen-Oler over te nemen. Dit nog voor de uitkomsten van het door Akkoord! gevraagde vervolgonderzoek. Om de overname te bekrachtigen wordt er een intentieverklaring opgesteld tussen de gemeente, het huidige (SPOLT) en toekomstige schoolbestuur (Akkoord!).

Wethouder Robert Martens, Gemeente Leudal: “Dit is heel goed nieuws voor alle leerlingen, ouders en docenten. Zoveel mensen hebben zich de afgelopen periode ingezet om de basisschool open te kunnen houden. Ik ben blij dat hier nu duidelijkheid over is en de toekomst van de basisschool veilig lijkt te zijn gesteld. Door de overname van Akkoord! krijgen we meer diversiteit in onderwijsaanbod.”

Directeur Roel Versleijen, Schoolbestuur Akkoord!: “Als Akkoord! zijn we groot voorstander van openbaar onderwijs. Als we de basisschool in Kelpen-Oler kunnen overnemen komt daarmee ook in de gemeente Leudal de mogelijkheid voor leerlingen om openbaar onderwijs te krijgen.”

Om de overname mogelijk te maken is door de gemeenteraad in december 2021 al het besluit genomen om een financiële bijdrage toe te kennen om het exploitatietekort en de bekostiging in het te kort aan leerlingen aan te vullen. Daarnaast is Akkoord! voornemens om ook de basisschool in Buggenum over te nemen. Tevens heeft Akkoord! de wens uitgesproken om ook in Heythuysen een openbare basisschool te openen.