Handelswijze SPOLT sluiting basisscholen

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering de handelswijze van de aanbieder van het basisonderwijs in Leudal, SPOLT, sterk afgekeurd.