Handelswijze SPOLT sluiting basisscholen

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering, net als alle andere fracties, een motie aangenomen die de handelswijze van de aanbieder van het basisonderwijs in Leudal, SPOLT, sterk afkeurt.

Het is landelijk zo geregeld dat het de plicht van de gemeente is om de huisvesting voor het basisonderwijs te financieren. SPOLT heeft eind 2020 aangegeven voornemens te zijn om de twee basisscholen in Kelpen-Oler en Heibloem per 1 augustus 2021 te sluiten en die basisschool van Buggenum per 1 augustus 2022. Er zit dus slechts enkele maanden de tijd tussen de datum van bekendmaking en voorgenomen sluiting.

In december 2020 sprak de gemeenteraad al uit dat het belang van het openhouden van de basisscholen zeer groot is, net als zekerheid voor de toekomst. Vanuit de commissie sociaal is onlangs een raadswerkgroep is ingesteld met betrekking tot het behoud van basisonderwijs in vrijwel alle kernen van Leudal. Sinds december 2020 heeft SPOLT op geen enkele wijze het maatschappelijke belang van kinderen, ouders en gemeenteraad meegewogen in haar voorgenomen besluit om deze scholen te sluiten. Een daadwerkelijke sluiting zal een grote impact hebben op de sociale structuur van een kern en negatief uitwerken voor de leefbaarheid. Daarbij trekt de gemeenteraad ook de financiële overwegingen van SPOLT voor de sluitingen in twijfel. Ook is het zo dat de opheffingsnorm voor Leudal, van 51 leerlingen, op ten minste twee basisscholen niet gehaald wordt en voorlopig ook niet gehaald zal worden.

Deze handelswijze van SPOLT past niet bij de wens van de gemeenteraad om het basisonderwijs in de kleine kernen te behouden en om geen schaalvergroting te forceren. Door deze handelswijze van SPOLT wordt de gemeenteraad van Leudal buitenspel gezet. Dit moet in de toekomst voorkomen worden.

Het bovenstaande is aanleiding voor de gehele gemeenteraad geweest om de handelswijze van SPOLT sterk af te keuren. Het college en de onlangs opgerichte werkgroep van de commissie Sociaal is opgeroepen om waar mogelijk de MR’en van de drie basisscholen te ondersteunen bij de geschillencommissie om daarmee de genoemde basisscholen in ieder geval nog één jaar open te kunnen houden. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat aanvullend op de in december 2020 aangenomen moties, indien SPOLT bij haar voorgenomen besluit blijft tot sluiting van de drie basisscholen en daarmee haar eigen handelswijze goedkeurt, te bekijken of er alternatieve aanbieders te vinden zijn of een nieuwe aanbieder gesticht kan worden die het primair basisonderwijs in de gemeente Leudal kunnen verzorgen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin