Basisschool Buggenum

De gemeenteraad heeft het college opgedragen om met Stichting Akkoord! – PO in overleg te treden en een raadsvoorstel uit te werken in de geest van de motie van 14 december 2021. Daarnaast is het college opgedragen SPOLT te informeren over het feit dat de gemeente Leudal niet bereid is een financiele bijdrage te leveren nu zij besloten heeft de basisschool in Buggenum alsnog open te willen houden.

De gemeenteraad van Leudal is namelijk verheugd dat Stichting Akkoord! – PO bereid is openbaar onderwijs te realiseren in Kelpen-Oler, en tevens voornemens is dit ook te realiseren in Buggenum en Heythuysen. Eerder is aan SPOLT compensatie aangeboden voor de drie basisscholen Kelpen-Oler, Buggenum en Heibloem, maar daarop is SPOLT niet ingegaan. SPOLT bleef bij het standpunt de basisscholen in Kelpen-Oler en Buggenum te sluiten, echter na een overname door Stichting Akkoord! – PO in Kelpen-Oler voelden zij de bui hangen en hebben ze het besluit teruggedraaid voor Buggenum. De handelswijze van SPOLT blijft verwarring zaaien.

Dat komt tevens omdat de gemeente niet stevig en helder heeft gecommuniceerd. Juridisch had de relatie met SPOLT moeten worden afgerond zodat de gemeente de vrije ruimte had om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Juridisch is de Nederlandse wetgeving zo dat je als gemeente geen gebouw waarin basisonderwijs wordt gegeven terug kunt vorderen. We kunnen dus niet eenzijdig van SPOLT als partij af met betrekking tot de school in Buggenum. Dat betekent wel dat SPOLT telkens weer zand in de wielen kan strooien door desnoods juridische procedures te beginnen, bijvoorbeeld over ongelijke behandeling. Komt SPOLT terug op het besluit tot sluiting, dan zit de gemeente in een lastig parket.

Een tweede vraag betreft de mogelijk ongelijke behandeling. SPOLT vraagt een extra bijdrage van de gemeente als ze de school in Buggenum openhoudt en stelt dat men recht heeft op dezelfde voorwaarden als een andere partij. Heel concreet: Wanneer we een andere partij, Stichting Akkoord! -PO bijvoorbeeld, een bijdrage geven voor het openhouden van de school in Buggenum, kan SPOLT daar dan ook juridisch aanspraak op maken? Of is een bijdrage van welke omvang dan ook voor geen enkele partij aan de orde wat de school in Buggenum betreft omdat het aantal leerlingen groter is dan de opheffingsnorm? In dat geval kan door SPOLT geen beroep worden gedaan op het beginsel van gelijke behandeling. Dit laatste blijkt het geval. De basisscholen in Heibloem en Kelpen-Oler liggen namelijk onder de opheffingsnorm, wat niet het geval is in Buggenum.