Basisschool in Buggenum

Happy schoolgirls learning together on a class at elementary school.

Ronduit Open vindt onderwijs belangrijk, of het gaat om Basisonderwijs, voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Onderwijs verdient onze aandacht. Als Ronduit Open zijn wij voorstander van basisscholen in onze dorpen, dus ook in Buggenum.

Bodemonderzoek Zevenellen

Het bodemonderzoek op Zevenellen heeft altijd plaatsgevonden en vindt nog steeds plaats conform de wettelijke regeling.

Basisschool Buggenum

group of school kids raising hands in classroom

Ronduit Open betreurt dat er geen stevigere positie door het College is ingenomen tegenover SPOLT met als gevolg dat SPOLT telkens weer voor verwarring kan zorgen.

Behoud basisscholen Buggenum en Kelpen-Oler

group of school kids raising hands in classroom

De gemeenteraad staat positief tegenover een andere vorm van basisonderwijs naast het bestaande aanbod.

Voorkomen overlast nieuwe bedrijven Zevenellen

Onderzocht wordt of een permanent meetpunt kan bijdragen aan het voorkomen van overlast.

Hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, Horn en Neer

Sheep on a dike

De inwoners van Leudal mogen niet de prijs betalen van activiteiten in andere gemeenten.

Opheffing basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Een eventuele sluiting van deze basisscholen heeft een grote impact.

Omgevingsvergunning mestfabriek Zevenellen

De oplossing van het mestoverschot mag niet ten koste gaan van de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van Buggenum en Haelen.

Projecten Buggenumse veld

Aerial view of plowed agricultural field

De gemeenteraad stemde unaniem tegen het inhuren van een projectteam.