Voorkomen overlast nieuwe bedrijven Zevenellen

Onderzocht wordt of een permanent meetpunt kan bijdragen aan het voorkomen van overlast.

Hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, Horn en Neer

Sheep on a dike

De inwoners van Leudal mogen niet de prijs betalen van activiteiten in andere gemeenten.

Opheffing basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Een eventuele sluiting van deze basisscholen heeft een grote impact.

Omgevingsvergunning mestfabriek Zevenellen

De oplossing van het mestoverschot mag niet ten koste gaan van de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van Buggenum en Haelen.

Projecten Buggenumse veld

Aerial view of plowed agricultural field

De gemeenteraad stemde unaniem tegen het inhuren van een projectteam.