Basisschool in Buggenum

Ronduit Open vindt onderwijs belangrijk, of het gaat om basisonderwijs, voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Onderwijs verdient onze aandacht. Als Ronduit Open zijn wij voorstander van basisscholen in onze dorpen, dus ook in Buggenum. Dat is gewenst en na te streven.

Echter wij vinden ook dat gekeken moet worden naar leerlingenaantallen omdat dit ook iets zegt over het pedagogische leefklimaat. He zegt iets over het kunnen geven van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs, en tenslotte ook van de kosten. In de commissievergadering en raadsvergadering hebben wij hierover vragen gesteld. Als enige waren en zijn wij kritisch over wat er staat te gebeuren in Buggenum. Zo denken wij dat de door de wethouder/college aangeleverde bedragen niet alle kosten omvatten. Zo wordt er niet gerept over de kosten die gemoeid zijn met het weer geschikt te maken van gebouw en omgeving (speelplein) voor onderwijs.

Ondanks de door ons geuite zorgen, hebben wij uiteindelijk voor de motie gestemd om te starten met een basisschool in Buggenum. Voor waren daarbij met name de volgende twee argumenten belangrijk:

  • Starten met een basisschool zorgt voor duidelijkheid en daarmee rust in Buggenum. Het biedt de gemeenschap de tijd en gelegenheid om weer tot eenheid en samenwerking te komen;
  • Met de motie krijgen andere scholen de ruimte om een aanvraag te doen voor gemeentelijke bijdrage. Een school die een exploitatietekort heeft (bijvoorbeeld als gevolg van hoge energiekosten), heeft geld t.b.v. onderwijs moeten inzetten om het tekort te denken. Met een mogelijke gemeentelijke bijdrage kan dit gestopt worden. De school kan onderwijsgeld inzetten voor onderwijs, en met de bijdrage de exploitatie ontlasten.

 

Ronduit Open gaat het niet om de populariteit, maar werkt en handelt in wat belangrijk is voor Leudal en in deze in het bijzonder van wat belangrijk is voor goed onderwijs.