Afval in Leudal

Meer dan 1700 steunbetuigingen kreeg de petitie die opriep om het PMD-afval niet huis-aan-huis te gaan inzamelen. Eerder gaven de inwoners van Leudal al aan dat ze heel tevreden zijn over de wijze van afvalinzameling van het PMD. “Het is fijn dat volle zakken direct weggebracht kunnen worden en niet in huis te hoeven worden verzameld”. 

Ronduit Open is voorstander van het huidige inzamelsysteem. Wij kunnen niet begrijpen dat CDA, Samen Verder en D66 dit willen aanpassen. Er is een ‘referendum’ over gehouden via een petitie en de uitslag is overduidelijk: De burger wil niet dat het systeem verandert en wil niet dat ze maar één keer in de zoveel weken de zakken aan de straat kunnen zetten. CDA-Samen Verder en D66 hebben ook geen argumenten ingebracht die een wijziging rechtvaardigen. 

Er zou sprake zijn van een grote vervuiling van het PMD. Er is geen enkel bewijs voor deze stelling. Er zou sprake zijn van een financieel risico. Onderzoek van ons toont aan dat dat risico er niet is. Het is zelfs omgekeerd. Als het systeem aangepast wordt gaat dat de burger geld kosten. De omgekeerde wereld vinden wij. De enige reden die we kunnen bedenken is dat het bedrijf dat de inzameling doet het makkelijker vindt om in alle gemeenten waar ze afval ophalen dat op dezelfde manier kunnen doen. Maar in Leudal hebben we al diverse keren uitgesproken dat wij voorstander zijn van het kunnen wegbrengen van het PMD. CDA-Samen Verder en D66 hebben duidelijk geen boodschap aan de uitslag van het referendum en reageren ook niet op onze onderbouwingen. Jammer. Heel jammer. De burgers die duidelijk iets anders willen zijn de dupe.