Zorgen om inzameling PMD afval per 1 januari 2024

Ronduit Open en D66 spreken zorgen uit over informatie over inzamelen PMD in Leudal

Afval in Leudal

plastic bag trash waste environment garbage pollution

Afval in Leudal Meer dan 1700 steunbetuigingen kreeg de petitie die opriep om het PMD-afval niet huis-aan-huis te gaan inzamelen. Eerder gaven de inwoners van Leudal al aan dat ze heel tevreden zijn over de wijze van afvalinzameling van het PMD. “Het is fijn dat volle zakken direct weggebracht kunnen worden en niet in huis […]

Voorgenomen afvalinzameling vanaf 2024

plastic bag trash waste environment garbage pollution

Het straatbeeld in Leudal gaat veranderen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het huis aan huis ophalen van PMD afval. Ronduit Open stemde tegen.

Inzameling afval bij appartementencomplexen

Garbage bags

Het college is aangezet om op zeer korte termijn met de bewoners van de betreffende appartementencomplexen in gesprek te gaan over de ervaren problemen.

Afvalinzameling

Garbage bags

De wijze van afvalinzameling in Leudal gaat gedeeltelijk wijzigen.