Inzameling afval bij appartementencomplexen

Garbage bags

Het college is aangezet om op zeer korte termijn met de bewoners van de betreffende appartementencomplexen in gesprek te gaan over de ervaren problemen.

Afvalinzameling

Garbage bags

De wijze van afvalinzameling in Leudal gaat gedeeltelijk wijzigen.