Voorgenomen afvalinzameling vanaf 2024

plastic bag trash waste environment garbage pollution

Het straatbeeld in Leudal gaat veranderen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het huis aan huis ophalen van PMD afval. Ronduit Open stemde tegen.

Inzameling afval bij appartementencomplexen

Garbage bags

Het college is aangezet om op zeer korte termijn met de bewoners van de betreffende appartementencomplexen in gesprek te gaan over de ervaren problemen.

Afvalinzameling

Garbage bags

De wijze van afvalinzameling in Leudal gaat gedeeltelijk wijzigen.