Zorgen om inzameling PMD afval per 1 januari 2024

Geacht college,

Over enkele dagen gaat Leudal over op een nieuwe inzameling van PMD-afval. Dan wordt het PMD huis-aan-huis opgehaald. Hiervoor zouden gratis zakken en een informatiepakket huis-aan-huis worden bezorgd. Al in november heeft u beloofd hier voor te zorgen. Wij vernemen echter dat inwoners nog steeds niks hebben ontvangen en dus ook geen zakken en informatie. De vragen hierover lijkt u door te schuiven naar Maasland. Die op hun beurt de ‘schuld’ voor de vertraging bij POSTNL neerleggen. Dat gaat ten koste van onze inwoners. Die verplichten we anders te gaan inzamelen, maar dan verwachten we ook dat u er voor zorgt dat ze tijdig de nodige informatie ontvangen. Nu is het al zover dat Maasland bericht dat onze inwoners de zakken zelf maar moeten gaan halen bij de ophaalpunten. En als ze informatie willen, moeten ze website van de gemeente raadplegen. Ook over de mogelijkheid om kroonringen te ontvangen, lezen wij niks terug. Tot slot. Op 7 december heeft commissielid Mennen van D66 vragen gesteld waarvan de beantwoording, gezien de impact, verwacht werd voor de jaarwisseling. Maar ook daar hebben we niks meer van vernomen.

Inwoners van Leudal mogen van ons verwachten dat als wij de inzameling veranderen zij tijdig geïnformeerd worden en ook tijdig de spullen (zakken) hiervoor in huis hebben.

Jort Raemakers, D66

Stan Backus, Ronduit Open