Postkoets in Horn. Wethouder, doe iets!

Ronduit Open doet nogmaals een dringend beroep op wethouder Wijers om er voor te zorgen dat de Postkoets weer beschikbaar komt voor alle verenigingen in Horn. Op dit moment bepaalt blijkbaar een klein groepje mensen in Horn dat de Postkoets mogelijk nog een jaar niet gebruikt kan worden waar die voor is bedoeld: namelijk voor de inwoners en verenigingen in Horn. En daar past een passieve houding van de wethouder niet bij. Ook al is zij niet de oorzaak van het probleem, wij verwachten wel dat ze alles op alles zet om het probleem mee op te lossen en verdere onrust en tweespalt in de gemeenschap van Horn te voorkomen. Dus niet verschuilen achter wat allemaal niet kan maar kom eens met een voorstel om het probleem wel op te lossen. Wij hebben vernomen dat de wethouder niet ingrijpt vanwege de relatie met het stichtingsbestuur.

Wij vinden dat onbegrijpelijk. Er zijn mensen in Horn die uiterst capabel zijn om de Postkoets te runnen en er een groot succes van te maken. Dan wordt daadkracht verwacht van de wethouder en geen afwachtende houding omwille van de verstandhouding met het huidige bestuur.