De begroting volgens Ronduit Open

Dit vond Ronduit Open van de begroting. 

Woningbouw 

Ronduit Open vindt dat er meer woningen moeten worden gebouwd. Het huidige college maakt weinig vaart met het bouwen van woningen voor senioren en starters. Ook worden er veel te weinig huurwoningen gerealiseerd. Jongeren die op zichzelf willen gaan wonen, ouderen die kleiner willen gaan wonen, gezinnen die een andere woning zoeken. Ze kunnen allemaal niet terecht in Leudal. Deze coalitie beloofde 750 woningen maar haalt dit bij lange na niet. Ronduit Open vindt dit schandalig. Er moeten meer woningen komen. Plannen van burgers en ontwikkelaars worden telkens door dit college naar de prullenmand verwezen. Allemaal verzinsels waarom het niet kan, maar nooit eens echt meedenken hoe het wel kan. Wat ons betreft moet dat anders. Plannen die niet opgepakt worden: de Janssen van Sonlaan, het oude Rabobankgebouw, het oude gemeentehuis in Haelen, de voormalige huishoudschool, de oude orgelfabriek en de vervallen panden in het centrum van Horn. Of denk aan braakliggende terreinen binnen de bebouwde kom die eigendom zijn van de gemeente. Wij gaan ons de komende tijd weer inzetten om deze, en andere, plannen wel voor mekaar te krijgen, omdat deze woningen voor met name onze ouderen en jongeren heel hard nodig zijn. 

Afval 

Ronduit Open heeft tegen de nieuwe manier van het inzamelen van plastic gestemd. De burgers van Leudal kunnen vanaf 1 januari het plastic niet meer zelf wegbrengen. Ze zullen de zakken thuis moeten opslaan en die worden dan een keer in de 14 dagen opgehaald. 1700 burgers tekenden bezwaar aan tegen deze wijziging. En wat doet het college? Niets! Hoezo we nemen de burgers serieus? Hoezo we luisteren goed naar wat onze burgers willen?  

En wat viel verder op in de begroting? 

Er waren bijna 20 moties en amendementen nodig om het college bij te sturen, voornamelijk ingediend door de coalitie.  Overigens allemaal moties die alleen maar gaan over het maken van plannen en niet zorgen voor uitvoering. Dit college schuift heel veel voor zich uit. Ronduit Open blijft oproepen om veel realistischer te zijn.  De gemeenschapshuizen en de sportaccommodaties wachten nog steeds op het noodzakelijk onderhoud en de energiemaatregelen. Ronduit Open heeft het dan eindelijk voor mekaar gekregen dat dit college een openbaar toilet gaat regelen voor mensen die dat het hardst nodig hebben als ze gaan winkelen of boodschappen doen.