Postkoets moet weer toegankelijk zijn voor de verenigingen in Horn. Wethouder: ‘Doe iets!’

Wethouder Wijers van Leudal wordt opgeroepen in actie te komen inzake de Postkoets in Horn.

Incidentele subsidie aan De Postkoets te Horn voor doorstart

Ronduit Open heeft haar wensen en bedenkingen over de subsidie en lening voor een doorstart van De Postkoets kenbaar gemaakt.