Incidentele subsidie aan De Postkoets te Horn voor doorstart

Ronduit Open heeft haar wensen en bedenkingen over de subsidie en lening voor een doorstart van De Postkoets kenbaar gemaakt.