Incidentele subsidie aan De Postkoets te Horn voor doorstart

Het college heeft de gemeenteraad gelegenheid gegeven om haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanien van de te verstrekken subsidie van €32.000 en lening van €73.000 aan De Postkoets te Horn voor een doorstart.

Ronduit Open vindt het goed dat er een oplossing komt. Er worden wel heel veel regels in de strijd geworpen. Wat moet dat moet, maar wij vragen ons af of sommige zaken niet eenvoudiger kunnen. Wie gaat al die opgelegde regels controleren? Er lijkt een verschil te zitten in hoe deze casus wordt opgelost en hoe de casus Bombardon wordt opgelost. Wij geloven in verscheidenheid als het gaat om gemeenschapsaccommodaties, maar deze casussen lijken redelijk identiek qua verzoek om financiën. Waarom dan toch een zo verschillende insteek. En waarom worden twee treasurystatuten door elkaar gebruikt?

Ronduit Open vindt de kosten voor audio, video, licht, etc, wel erg aan de hoge kant en zeker niet behoren tot een sobere basisinventaris. Indien deze inventaris nodig is voor de commerciële exploitatie, danwel een aanvullende (meer luxe) wens is van de gebruikers dan dient deze én door de exploitant/ gebruikers bekostigd te worden en zonder risico voor de gemeente. Dus wij stellen voor een knip te maken tussen basisinventaris en een extra inventaris. Deze extra inventaris mag best in de lening vallen maar zonder aanvullende kosten en zonder risico voor de gemeente.

Wij gaan ervan uit dat als er zoveel geld wordt uitgetrokken, De Postkoets ook meer gebruikt wordt als gemeenschapshuis en dus minder als commercieel MFC. Zeker als de gemeente mee de inventaris financiert moet De Postkoets zich ook gaan profileren als gemeenschapshuis. Dus in de eerste plaats voor sociale activiteiten en als daarna nog voldoende ruimte over is zou er ook incidenteel een commerciële activiteit plaats mogen vinden. Wij gaan er van uit dat hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt vóórdat er financiële middelen worden verstrekt. De opmerking van het college om het maar eerst eens aan te kijken vinden we dan ook veel te vrijblijvend.