Verruiming kwijtschelding gemeentelijke lasten

In de laatste raadsvergadering werd opnieuw door Ronduit Open aandacht gevraagd voor de problemen waarmee inwoners, mede-burgers geconfronteerd worden. De hoge energiekosten en de steeds duurder wordende kosten van levensonderhoud zorgen bij veel inwoners voor grote financiële problemen. En dan gaat het niet alleen om inwoners die van het wettelijk sociaal minimum rond moeten komen. Ook inwoners die wat meer aan inkomen hebben, dreigen door de huidige crisis in de financiële problemen te komen.

Maar dit college en deze coalitie is horende doof en ziende blind voor de problemen van haar burgers. Als Ronduit Open hoopte wij dat de regeling kwijtschelding gemeentelijke lasten iets verruimd zou worden. Dat ook de steeds maar door deze coalitie opgehoogde ozb-lasten voor inwoners die rond moeten komen van een sociaal minimum kwijtgescholden zouden worden. Met een positief financieel resultaat van bijna 3 miljoen en een reserve van 12 miljoen, is hier in de gemeentelijke begroting meer dan voldoende financiële ruimte voor. Ook de rioolheffing kan in principe kwijt gescholden worden, maar dat hebben wij maar niets eens gevraagd.

Maar het overleg in de Raad draaide uit op een grote teleurstelling. Deze coalitie en dit college wil inwoners die nu hulp nodig hebben niet helpen. Allerlei uitvluchten werden genoemd om maar niets te hoeven doen. Maar zelfs enige tegemoetkoming voor kleine zelfstandigen werd door de coalitie rücksichtslos afgewezen!

Deze harde en ijskoude opstelling werd ook gehanteerd bij het afwijzen van twee moties die wij nog indiende. De moties waren bedoeld om de groep inwoners die in aanmerking zouden kunnen komen voor de huidige regels in het armoede- en minimumbeleid uit te breiden, en om van de regeling bijzondere ziektekosten de bijdrage te verhogen. Twee maatregelen die weinig administratieve handeling vergen en daarmee snel gerealiseerd kunnen worden. Maar ook nu liet de coalitie zien dat ze deze winter veel inwoners letterlijk in de kou laten staan!

Geld wordt er uitgegeven aan het zichzelf toebedelen van een fractiebudget, het gratis uitdelen van fruitbomen en het afschaffen van de hondenbelasting, maar voor inwoners die zich geen hond kunnen permitteren of geld om deze te onderhouden en geen tuin hebben voor een fruitboom is geen aandacht. Ja, aandacht komt er, maar wel pas in februari 2023. Dan komt er mogelijk een raadsvoorstel. Vervolgens moet daar een besluit over genomen worden en moet een besluit in uitvoering genomen worden. Dan zijn wij vele maanden verder, en hebben wij als gemeente veel inwoners deze winter in de kou laten staan en alleen laten staan in deze crisis.

Deze opstelling vinden wij Leudal onwaardig. Waar wij altijd een sociale menswaardige gemeente waren, keren nu partijen een grote groep inwoners de rug toe! Onacceptabel en daarmee zal Ronduit Open zich blijven inzetten voor inwoners die aangewezen zijn op onze hulp en aandacht. Uw hulp en steun is daarbij belangrijk, want samen kunnen wij Leudal weer menselijk maken en haar sociaal hart laten spreken.