Gemeentelijke belastingen

Business finance concept,Business people are analyzing the work and taking notes.

Ronduit Open heeft in de raadsvergadering geprobeerd om de belastingverhogingsdrang van de coalitiepartijen te temperen.

Verruiming kwijtschelding gemeentelijke lasten

Time to pay bills

In de laatste raadsvergadering werd opnieuw door Ronduit Open aandacht gevraagd voor de problemen waarmee inwoners, mede-burgers geconfronteerd worden.