Gemeentelijke financiën

calculator

Leudal heeft veel (te veel) spek op de ribben vanwege haar ruime begrotingen en onnodige lastenverhogingen.

Verruiming kwijtschelding gemeentelijke lasten

Time to pay bills

In de laatste raadsvergadering werd opnieuw door Ronduit Open aandacht gevraagd voor de problemen waarmee inwoners, mede-burgers geconfronteerd worden.