Verruiming kwijtschelding gemeentelijke lasten

Time to pay bills

In de laatste raadsvergadering werd opnieuw door Ronduit Open aandacht gevraagd voor de problemen waarmee inwoners, mede-burgers geconfronteerd worden.