Petitie PMD containers

Laptop, woman and hands typing in home office, writing email or online research. Planning, freelanc

petitie om PMD containers langer te laten staan in Leudal

Zorgen om inzameling PMD afval per 1 januari 2024

Ronduit Open en D66 spreken zorgen uit over informatie over inzamelen PMD in Leudal

Afval in Leudal

plastic bag trash waste environment garbage pollution

Afval in Leudal Meer dan 1700 steunbetuigingen kreeg de petitie die opriep om het PMD-afval niet huis-aan-huis te gaan inzamelen. Eerder gaven de inwoners van Leudal al aan dat ze heel tevreden zijn over de wijze van afvalinzameling van het PMD. “Het is fijn dat volle zakken direct weggebracht kunnen worden en niet in huis […]