Op naar de begroting voor 2024

De kadernota is dit jaar een bijna letterlijke kopie van de zomernota van vorig jaar. Wat ook opvalt is dat het discussiepunt over de rol van de agrariër in relatie tot zijn leefomgeving uit het stuk is gehaald. Alleen is dat niet consequent gebeurt waardoor je het ene moment leest dat de agrariër zich anders moet verhouden tot zijn omgeving en even later is dat weer niet nodig. We gaan zien wat dat gaat worden, ook gezien de landelijk discussie over dit heikele onderwerp.

Op het gebied van financiën wordt niet geleverd wat we ons hebben voorgenomen. Dat zagen we al in de jaarrekening. Vele voornemens zijn niet gerealiseerd en ook de raadsrapportage staat vol met het uitstellen van voornemens. We zien een parallel met Leudal van 10 jaar geleden. Ook toen moest het roer drastisch om. Alles moest van de ene op de andere dag anders. Al het vastgoed moest worden verkocht, medewerkers en teams werden volledig zelfsturend, we zouden regisseurs worden en gebruik maken van de externe uitvoeringskracht. We weten inmiddels waar dat toe heeft geleid en hoeveel energie het de vorobij jaren heeft gekost om weer wat realiteitszin in Leudal voor mekaar te krijgen. Dat heeft veel bloed, zweet en tranen gekost. Er kwam een betere sturing, er werden prioriteiten gesteld, er kwamen meer teamleiders. Daarnaast werd gestart met de volgende fase. Er werd ingezet op een goede en tijdige communicatie met onze inwoners. Duidelijk en tijdig. Dus ook ‘nee’ hoorde daarbij. Als onze bedrijven en inwoners de gemeente zouden benaderen zouden we in staat zijn om altijd te antwoorden. Dat klinkt eenvoudig maar dat was het blijkbaar niet.

En wat zien we nu? Dat project, dat noodzakelijk project is inmiddels weer ingeruild. Dat is niet goed wat ons betreft. Voor ons blijft een optimale communicatie met onze inwoners topprioriteit nummer 1. Wij houden ons hart vast, gehoord hebbende de vele klachten van burgers, verenigingen en dorpsraden over de communictie en afspraken.

En dan het regisseurschap. Het is een prima uitangspunt om je als gemeente als regisseur te gedragen, maar doe dat alleen binnen de opgave die je hebt als gemeente. Wat wij zien is dat Leudal alles in regeltjes wil vatten, wat leidt tot een onmogelijke invulling van het regisseurchap en dus ook een enorme frustratie en teleurstelling bij onze inwoners, verenigingen en samenwerkingconstructies die echt iets willen. Wij kunnen blijkbaar niet in vertrouwen loslaten. Verenigingen die zelf iets willen met hun accommodaties lopen tegen de muur. De gemeente kan het niet zelf (zie ook het overschot in de jaarrekenig) maar is ook niet in staat om e.e.a. over te dragen (om te regisseren). Zoals gezegd, de voorbeelden zijn legio. Open club Roggel, Beach sports Leudal, Tennis Baexem, diverse wooninitiatieven, projecten buitengebied, ontwikkelingen in de dorpscentra, de Leistert, Maasveld, etc. Het schiet gewoon niet op. En de gemeenteraad? We koersen niet op uitvoering van wat we al lang hebben besloten. Nee, we accepteren keer op keer dat zaken niet opgepakt worden en niet afgerond worden. Sterker nog, we vullen de lijst aan met nog meer ambities. En ambities zijn prima. Maar één voor één.

Wat Ronduit Open betreft slaan we met deze kadernota wederom de verkeerde weg in. Laten we nu toch eens koersen op enkele basisprincipes die zo goed verwoord waren in onze visie van goed en tijdig antwoorden. Wat de acommodaties betreft lag er toch ook een duidelijk kader, inclusief middelen. Voer dat toch uit zoals vastgesteld. Laten we na de afronding van enkele projecten pas gaan praten over nieuwe projecten. Wij hopen dat we onze collega raadsleden mee kunnen krijgen in een gemeente die veel duidelijker staat voor haar kernwaarden en doet wat ze belooft. Daar hoort een duidelijke en strakke sturing vanuit de raad bij. Dat helpt het college, de organisatie en is in onze optiek uiteindelijk dus ook goed voor Leudal, voor diegenen waar we het allemaal voor doen.