Op naar de begroting voor 2024

Euro money and calculator on table

Leudal haalt zich te veel hooi op de vork. Verbeter en realiseer eerst wat we al hebben besloten voordat er talloze nieuwe uitdagingen en projecten worden aangegaan.

Kadernota 2022 – 2025

calculator

Leudal is in staat om zowel incidentele als structurele risico’s op te vangen indien deze zich voordoen.

Kadernota 2021 – 2024

calculator

De cijfers liegen er niet om. Structureel zorgen een aantal posten voor een negatief resultaat.