Kadernota 2022 – 2025

calculator

Leudal is in staat om zowel incidentele als structurele risico’s op te vangen indien deze zich voordoen.

Kadernota 2021 – 2024

calculator

De cijfers liegen er niet om. Structureel zorgen een aantal posten voor een negatief resultaat.