Op naar de begroting voor 2024

Euro money and calculator on table

Leudal haalt zich te veel hooi op de vork. Verbeter en realiseer eerst wat we al hebben besloten voordat er talloze nieuwe uitdagingen en projecten worden aangegaan.

Leudal begroot onnodig ruim

Business financial report on table. Financial development, Banking Account, Statistics

Te veel begroot. Onnodig begroot. Te weinig uitgegeven. Niet uitgegeven. En het resultaat is een overschot van 7 miljoen euro. In totaal heeft Leudal zo’n 20 miljoen euro in het spaarpotje.

Septembercirculaire en afvaltarief

Finances and budgeting, businessman stacking coins

De algemene reserve van Leudal bedraagt inmiddels zo’n 10 miljoen euro.

Kadernota 2022 – 2025

calculator

Leudal is in staat om zowel incidentele als structurele risico’s op te vangen indien deze zich voordoen.

Richting de begroting 2021 – 2024

calculator

Tekorten in het sociaal domein gaan ten kosten van andere gemeentelijke taken.

Verwerking decembercirculaire

Hands of contemporary economists discussing financial chart on paper

De decembercirculaire is achterhaald vanwege de coronacrisis en uitgestelde verdeelmodellen.