Richting de begroting 2021 – 2024

calculator

Tekorten in het sociaal domein gaan ten kosten van andere gemeentelijke taken.

Verwerking decembercirculaire

Hands of contemporary economists discussing financial chart on paper

De decembercirculaire is achterhaald vanwege de coronacrisis en uitgestelde verdeelmodellen.