Septembercirculaire en afvaltarief

Finances and budgeting, businessman stacking coins

De algemene reserve van Leudal bedraagt inmiddels zo’n 10 miljoen euro.

Kadernota 2022 – 2025

calculator

Leudal is in staat om zowel incidentele als structurele risico’s op te vangen indien deze zich voordoen.

Richting de begroting 2021 – 2024

calculator

Tekorten in het sociaal domein gaan ten kosten van andere gemeentelijke taken.

Verwerking decembercirculaire

Hands of contemporary economists discussing financial chart on paper

De decembercirculaire is achterhaald vanwege de coronacrisis en uitgestelde verdeelmodellen.