Verwerking decembercirculaire

De decembercirculaire is niet alleen achterhaald doordat de verdeelmodellen zijn uitgesteld, maar we zijn door de coronacrisis ook in een andere wereld terechtgekomen als gemeente, denk alleen al aan de ondernemers die nu een beroep moeten doen op de gemeente.

De decembercirculaire beperkt zich tot en met 2019. De uitkeringsfactor voor 2019 is met 11 punten gekort. Daardoor krijgt Leudal bijna €400.000,- minder aan algemene uitkering binnen. In het raadsvoorstel worden voorstellen gedaan om de onderdelen waarop wijzigingen van toepassing zijn te storten c.q. te onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds, dit geldt ook voor de klimaatmiddelen van zo’n €250.000,-. Als er concrete plannen komen, zijn ze beschikbaar voor ontwikkelingen op dit terrein. Uiteindelijk blijft er meer dan €700.000,- over die toegevoegd wordt aan de begrotingsruimte. Leudal maakt de positieve en negatieve saldi vanaf nu zichtbaar in de begrotingsruimte in plaats van deze toe te voegen of te ontrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de provincie Limburg.