Verwerking decembercirculaire

Hands of contemporary economists discussing financial chart on paper

De decembercirculaire is achterhaald vanwege de coronacrisis en uitgestelde verdeelmodellen.