Projecten Buggenumse veld

Door de gemeenteraad is op 11 februari 2014 de “Structuurvisie Buggenumse Veld” vastgesteld. Deze is vastgesteld in relatie tot de nieuwbouw van het zaadveredelingsbedrijf Nunhems Netherlands BV (nu BASF) aan de oostzijde van de Napoleonsweg. Door de nieuwbouw gaan omgevingskwaliteiten in het Buggenumse veld verloren. Het doel van de structuurvisie is door realisatie van compensatiemaatregelen de aantasting van de kwaliteit van het Buggenumse veld te compenseren of zelfs te verbeteren.

Uitgangspunten

Ronduit Open heeft van meet af aan de onderstaande uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot de compensatiemaatregelen:

  • De maatregelen zijn enkel en alleen bestemd voor het Buggenumse veld;
  • Bestedingen en investeringen moeten relevant zijn. De projecten moeten zinvol zijn;
  • Het geld moet niet in processen gaan zitten. Daarom vinden we met het college dat we niet €46.000,- euro uit moeten geven aan meerdere externe bureaus om projecten te vinden. Ook aan een nieuwe visie op het Buggenumse veld hebben we geen behoefte. Het Buggenumse veld is langzamerhand opgehoogd door allerlei visies, structuurnota’s, bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, ook in relatie met de ontgrindingen en de uitbreiding van Nunhems. Het is dus goed het college niet met het ambtelijk voorstel heeft ingestemd;
  • Het is daarnaast ook goed dat er een adviesgroep is, maar ook is belangrijk dat het college de regie houdt. Dus ook adviezen over projecten vanuit de adviescommissie moeten worden beoordeeld op relevantie;

 

Ronduit Open is zeer positief over het herstel van de Schans van Neer en de maatschappelijke functie door het te laten benutten door Jong Nederland en KVW Neer. Dat is juist een mooie combinatie van cultuurhistorisch erfgoed en een actuele functie voor de jeugd.

Verontreiniging

Nu stuiten we op het probleem van verontreiniging. Logisch natuurlijk, want het was een stortplaats in het verleden. Daarnaast is sprake van cadmiumverontreiniging vanuit de Tungelroyse beek. Die verontreiniging treffen we overal aan in het beekdal van de Tungelroyse beek en is terug te voeren tot de zinkactiviteiten in Budel.

Bijdrage waterschap

De gemeenteraad stemde unaniem tegen het inhuren van een projectteam en voor de motie om het college oproept om met het waterschap om tafel te gaan met betrekking tot de dekking van €30.000,- voor het uitvoeren van het saneringsprogramma en aanvullend onderzoek in het kader van de bodemvervuiling bij de Schans van Neer. Bovendien, de schans is cultuurhistorisch gebonden aan die locatie. We moeten die niet op een andere plek willen realiseren.