Bestemmingsplan Sportpark ’t Maasveld

Ronduit Open houdt vast aan eerder genomen raadsbesluiten waarbij een krediet werd toegekend voor de reconstructie van Sportpark ’t Maasveld en de wielerbaan.

Gang van zaken zonneweides Neer

Solar panel on blue sky background

Ronduit Open heeft met de nodige verontrusting kennisgenomen van de gang van zaken rond de plannen voor grootschalige zonneweides in Neer.

Sjans van Naer

Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de restauratie is een compromis van een meerderheid van de gemeenteraad dat redelijk is met betrekking tot de aankoop van gronden, de vervuiling en het gebruik ervan.

Hoogwaterbescherming Buggenum, Haelen, Horn en Neer

Sheep on a dike

De inwoners van Leudal mogen niet de prijs betalen van activiteiten in andere gemeenten.

’t Maasveld te Neer

dirty feet athlete sports cyclist

Ronduit Open heeft ingestemd met de realisering van een wielerbaan op ’t Maasveld te Neer.

Projecten Buggenumse veld

Aerial view of plowed agricultural field

De gemeenteraad stemde unaniem tegen het inhuren van een projectteam.